V našej ambulancií sme investovali do najmodernejšieho materiálneho a technického vybavenia, ktoré nám umožní poskytnúť Vám ošetrenie najvyššej kvality.

STOMATOLOGICKÁ SÚPRAVA

Všetky naše ambulancie sú vybavené súpravami A-dec, ktoré zabezpečia komfort pacienta pri ošetrení a lekárovi poskytnú možnosti na dokonalé a ergonomické ošetrenie pacienta.

RTG- diagnostika

RTG pracovisko prešlo kompletnou modernizáciou a je vybavené najpokročilejšou zobrazovacou technikou. Pacienti majú k dispozícií , ako základné RVG vyšetrenie, tak aj najmodernejšie 3D  CBCT a 2D OPG vyšetrenie, ktoré výrazne rozširuje naše diagnostické možnosti. Toto zariadenie nám umožňuje diagnostiku pacientov v 3D priestorovom zobrazení.

RTG pracovisko je vybavené Nemeckými prístrojmi od výrobcu Durr Dental.

STOMATOLOGICKÝ MIKROSKOP

V súčasnosti je mikroskop najvyššia úroveň vizualizácie v modernej stomatológií. Umožňuje zubnému lekárovi pohľad až pri 25-násobnom zväčšení , čo mnohonásobne zvyšuje úspešnosť ošetrenia . Je nenahraditeľnou pomocou hlavne pri ošetrení koreňových kanálov, pri ktorých posúva hranice možností zubného lekára. Dokážeme odstraňovať zalomené nástroje, prerábať nesprávne ošetrené kanáliky.

Implantačný systém OSSTEM

V roku 2021 sme prešli na implantačný systém OSSTEM, ktorý prináša mnoho sofistikovaných riešení, ktoré zjednodušujú implantačný  postup a zvyšujú mieru úspešností pri implantácií.

Dentálna Hygiena

Naše dentálne hygieničky pracujú na najmodernejších zariadeniach AIR FLOW station od švajčiarskej spoločnosti EMS, ktoré nám umožnili zaviesť najmodernejší koncept ošetrenia, tzv. GUIDED BIOFILM THERAPY.