Cenník zdravotníckych výkonov

Kód Popis Cena €
1 Komplexné stomatologické vyšetrenie 40
2 Preventívna stomatologická prehliadka 30
3 Cielené stomatologické vyšetrenie 25
11 Akútne vyšetrenie 50
12 Nedodržaný termín 50
52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
CT- 3D RTG 120
Panoramatické RTG 20
A02 Injekčná anestézia 15
Intraligamentárna anestéza 15
Zvodová anestéza, mandibulárna 20
Koferdam 15
Koferdam nad 3 zuby 20
Koferdam s ligatúrami 25
P40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie 120
N01 Pečatenie 30
N01s Otvorené pečatenie 50
N02 Pečatenie krčka S&P 15
N02s Impregnácia krčka 15
N03 Odstránenie zubného povlaku alebo kameňa 95
N03a Air flow 1 zuboradie 45
N03p Polishing 1 zuboradie 40
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 20
N12 Fluoridácia lakom 30
P01 Komplexné parodontologické vyšetrenie 35
P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 25
P07 Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 30
P24 Zatvorená kyretáž koreňa (root planing) 45
P25 Dlahovanie 1 zub 75
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 35
V44 Aplikácia lasera 10
V04 Úprava výplne 15
V0S Fotokompozit - jedna plôška 90
V06 Fotokompozit - dve plôšky 105
V07 Fotokompozit - tri plôšky 130
V08s Kompozitná rekonštrukcia korunky zuba 170
V09 WH - vnútorné bielenie 220
V11z Fazetovanie zuba Empress 200
V13a MTA pro root 50
V13s Trepanácia mliečneho zuba 35
V14 Dycal 20
V14d Ionoseal 20
V14f Tetric EvoFlow 15
Ever X 20
V15 Výplň mliečneho zuba - Fuji 50
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 50
V20p Provizórna výplň 20
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 90
V32 Odstránenie VK 1kk (reendodoncia) 80
V41 Zaplnenie 1kk gutapercha 65
V41s Jednorázové endo 1kk 155
V42 Jednorázové endo 2kk 180
V42s Jednorázové endo 3kk 215
V42d Jednorázové endo 4kk 245
V43 Titanová nadstavba 100
V43z Čap - sklenené vlákna 100
E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 25
E0ls Extrakcia mliečneho radixu - komplikovaná 40
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 95
Extrakcia viackoreňového zuba 120
E65w Komplikovaná extrakcia 155
E22 Chirurgická extrakcia 185
E31 Dekapsulácia zuba 60
E40 Resekcia koreňového hrotu 180
E40w Resekcia koreňového hrotu distálne 230
E63 Chirurgická revízia rany 110
E64 Egalizácia alveolárneho výbežku 130
P08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 120
P09 Vestibuloplastika 170
P23 Gingivektómia 50
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 50
C51 Primárna plastika orooantrálnej komunikácie 180
3009b Hemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba) 170
3009 Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3cm ako samostatný výkon 20
3005a Sutúra extrakčnej rany - približovací steh 40
3008 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku 0
11100 Anatomické odtlačky 60
11101 Silikónový kľúč 80
11103 Celokeramická korunka Zirkón 430
1110z Celokeramický medzičlen Zirkón 430
11104 Inlay keramická 390
11105 Keramická fazeta 440
F63 Stiahnutie korunky 20
F64 Fixácia spadnutej korunky 40
11111 Nite White. 260
Nite White Doplnkové bielenie 40
11122 Dlaha proti bruxizmu 130
12099 Kovokeramický člen mostíka 320
12100 Celokeramicka korunka 430
12101 Kovokeramická korunka 320
12102 Dočasná korunka 30
12109 Celokeramický člen mostíka 430
12112 Kovokeramická korunka s marginom 330
20201 Celková snímateľná náhrada 500
20202 Čiastočná snímateľná náhrada 600
20203 Skeletová náhrada 600
20204 Imediatna náhrada do štyroch zubov 250
20205 Imediatna náhrada nad 4 zuby 360
40112 Oprava zlomenej náhrady 80
41111 Spona trojramenná celoliata 50
GiDo Podporný strmeň Gilmor 140
Ceka Zásuvný spoj CEKA 170
IMPL Implantát 800
Abutment 220 – 335
IMPLv Vhojovacia skrutka 120
CT - 3D RTG 120
Panoramatické RTG 20