Cenník

PZS DENTAL CENTRUM DOBEŠ s r.o.
NARCISOVA 5, 821 01 BRATISLAVA
Ambulancia Dental centrum Dobeš s r.o.
Lekár MUDr. Dobeš Ján
1.4.2022 CENNÍKzdravotníckych výkonov
Kód Popis Cena €
1 Komplexné stomatologické vyšetrenie 40
2 Preventívna stomatologická prehliadka 25
3 Cielené stomatologické vyšetrenie 20
11 Akútne vyšetrenie 50
12 Nedodržaný termín 50
52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
CT- 3D RTG 120
Panoramatické RTG 20
A02 Injekčná anestézia 10
Intraligamentárna anestéza 15
Zvodová anestéza, mandibulárna 20
Koferdam 10
Koferdam nad 3 zuby 15
Koferdam s ligatúrami 20
P40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie 120
N01 Pečatenie 27
N01s Otvorené pečatenie 45
N02 Pečatenie krčka S&P 15
N02s Impregnácia krčka 10
N03 Odstránenie zubného povlaku alebo kameňa 85
N03a Air flow 1 zuboradie 30
N03p Polishing 1 zuboradie 30
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 20
N12 Fluoridácia lakom 30
P01 Komplexné parodontologické vyšetrenie 35
P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 20
P07 Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 25
P24 Zatvorená kyretáž koreňa (root planing) 35
P25 Dlahovanie 1 zub 65
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 30
V44 Aplikácia lasera 10
V0l Jednoplôšková výplň zuba (AMG) 45
V02 Dvojplôšková výplň zuba (AMG) 60
V03 Trojplôšková výplň zuba (AMG) 70
V04 Úprava výplne 15
V0S Fotokompozit - jedna plôška 75
V06 Fotokompozit - dve plôšky 90
V07 Fotokompozit - tri plôšky 115
V08s Kompozitná rekonštrukcia korunky zuba 160
V09 WH - vnútorné bielenie 200
V11z Fazetovanie zuba Empress 180
V13a MTA pro root 45
V13s Trepanácia mliečneho zuba 30
V14 Dycal 20
V14d Ionoseal 15
V14f Tetric EvoFlow 10
Ever X 15
V15 Výplň mliečneho zuba - Fuji 45
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 45
V20p Provizórna výplň 15
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 75
V32 Odstránenie VK 1kk (reendodoncia) 70
V41 Zaplnenie 1kk gutapercha 65
V41s Jednorázové endo 1kk 140
V42 Jednorázové endo 2kk 165
V42s Jednorázové endo 3kk 195
V42d Jednorázové endo 4kk 220
V43 Titanová nadstavba 100
V43z Čap - sklenené vlákna 100
E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 20
E0ls Extrakcia mliečneho radixu - komplikovaná 35
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 85
Extrakcia viackoreňového zuba 110
E65w Komplikovaná extrakcia 140
E22 Chirurgická extrakcia 170
E31 Dekapsulácia zuba 60
E40 Resekcia koreňového hrotu 170
E40w Resekcia koreňového hrotu distálne 220
E63 Chirurgická revízia rany 100
E64 Egalizácia alveolárneho výbežku 120
P08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 110
P09 Vestibuloplastika 170
P23 Gingivektómia 45
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 50
C51 Primárna plastika orooantrálnej komunikácie 170
C52w Augmentácia - GTR 350
3009b Hemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba) 170
3009 Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3cm ako samostatný výkon 20
3005a Sutúra extrakčnej rany - približovací steh 40
3008 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku 0
11100 Anatomické odtlačky 55
11101 Silikónový kľúč 70
11102 Inlay koreňová 100
11103 Celokeramická korunka Zirkón 400
1110z Celokeramický medzičlen Zirkón 400
11104 Inlay keramická 350
11105 Keramická fazeta 415
F63 Stiahnutie korunky 17
F64 Fixácia spadnutej korunky 30
11111 Nite White. 250
Nite White Doplnkové bielenie 35
11122 Dlaha proti bruxizmu 120
12099 Kovokeramický člen mostíka 290
12100 Celokeramicka korunka 400
12101 Kovokeramická korunka 290
12102 Dočasná korunka 25
12105 Korunka fazet .štand. živica 200
12109 Celokeramický člen mostíka 400
12112 Kovokeramická korunka s marginom 300
20201 Celková snímateľná náhrada 480
20202 Čiastočná snímateľná náhrada 540
20203 Skeletová náhrada 540
20204 Imediatna náhrada do štyroch zubov 200
20205 Imediatna náhrada nad 4 zuby 250
40112 Oprava zlomenej náhrady
41111 Spona trojramenná celoliata 50
GiDo Podporný strmeň Gilmor 140
Ceka Zásuvný spoj CEKA 170
IMPL Implantát 780
Abutment 220 – 335
IMPLv Vhojovacia skrutka 110
CT - 3D RTG
120
Panoramatické RTG
20