Cenník

PZS DENTAL CENTRUM DOBEŠ s r.o.
NARCISOVA 5, 821 01 BRATISLAVA
Ambulancia Dental centrum Dobeš s r.o.
Lekár MUDr. Dobeš Ján
16.4 2012 CENNÍKzdravotníckych výkonov
Kód Popis Cena €
1 Komplexné stomatologické vyšetrenie 35
2 Preventívna stomatologická prehliadka 20
3 Cielené stomatologické vyšetrenie 15
11 Akútne vyšetrenie 20
12 Nedodržaný termín 20
52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
A02 Injekčná anestézia 10
Intraligamentárna anestéza 12
Zvodová anestéza, mandibulárna 15
Koferdam 10
Koferdam nad 3 zuby 12
Koferdam s ligatúrami 17
P40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie 120
N01 Pečatenie 17
N01s Otvorené pečatenie 32
N02 Pečatenie krčka S&P 9
N02s Impregnácia krčka 3
N03 Odstránenie zubného povlaku alebo kameňa 70
N03a Air flow 1 zuboradie 13
N03p Polishing 1 zuboradie 13
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 10
N12 Fluoridácia lakom 20
P01 Komplexné parodontologické vyšetrenie 25
P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 12
P07 Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 15
P24 Zatvorená kyretáž koreňa (root planing) 20
P25 Dlahovanie 1 zub 44
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 20
V44 Aplikácia lasera 10
V0l Jednoplôšková výplň zuba (AMG) 35
V02 Dvojplôšková výplň zuba (AMG) 45
V03 Trojplôšková výplň zuba (AMG) 55
V04 Úprava výplne 13
V0S Fotokompozit - jedna plôška 60
V06 Fotokompozit - dve plôšky 75
V07 Fotokompozit - tri plôšky 95
V08s Kompozitná rekonštrukcia korunky zuba 130
V09 WH - vnútorné bielenie 100
V11z Fazetovanie zuba Empress 150
V13a MTA pro root 33
V13s Trepanácia mliečneho zuba 20
V14 Dycal 10
V14d Ionoseal 10
V14f Tetric EvoFlow 7
Ever X 10
V15 Výplň mliečneho zuba - Fuji 35
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 35
V20p Provizórna výplň 10
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 60
V32 Odstránenie VK 1kk (reendodoncia) 35
V41 Zaplnenie 1kk gutapercha 45
V41s Jednorázové endo 1kk 110
V42 Jednorázové endo 2kk 140
V42s Jednorázové endo 3kk 160
V42d Jednorázové endo 4kk 175
V43 Titanová nadstavba 70
V43z Čap - sklenené vlákna 82
E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 10
E0ls Extrakcia mliečneho radixu - komplikovaná 20
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 60
Extrakcia viackoreňového zuba 95
E65w Komplikovaná extrakcia 105
E22 Chirurgická extrakcia 150
E31 Dekapsulácia zuba 25
E40 Resekcia koreňového hrotu 130
E40w Resekcia koreňového hrotu distálne 140
E63 Chirurgická revízia rany 70
E64 Egalizácia alveolárneho výbežku 100
P08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 90
P09 Vestibuloplastika 143
P23 Gingivektómia 30
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 15
C51 Primárna plastika orooantrálnej komunikácie 100
C52w Augmentácia - GTR 280
3009b Hemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba) 80
3009 Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3cm ako samostatný výkon 15
3005a Sutúra extrakčnej rany - približovací steh 20
3008 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku 0
11100 Anatomické odtlačky 50
11101 Silikónový kľúč 30
11102 Inlay koreňová 100
11103 Celokeramická korunka Zirkón 365
1110z Celokeramický medzičlen Zirkón 365
11104 Inlay keramická 300
11105 Keramická fazeta 300
F63 Stiahnutie korunky 10
F64 Fixácia spadnutej korunky 17
11111 Nite White. 230
Nite White Doplnkové bielenie 35
11113 Swiss Master Light bielenie 300
11122 Dlaha proti bruxizmu 100
12099 Kovokeramický člen mostíka 240
12100 Celokeramicka korunka 370
12101 Kovokeramická korunka 240
12102 Dočasná korunka 20
12105 Korunka fazet .štand. živica 160
12109 Celokeramický člen mostíka 365
12112 Kovokeramická korunka s marginom 240
20201 Celková snímateľná náhrada 430
20202 Čiastočná snímateľná náhrada 500
20203 Skeletová náhrada 500
20204 Imediatna náhrada do štyroch zubov 170
20205 Imediatna náhrada nad 4 zuby 200
40112 Oprava zlomenej náhrady 45
41111 Spona trojramenná celoliata 50
GiDo Podporný strmeň Gilmor 100
Ceka Zásuvný spoj CEKA 170
IMPL Implantát 730
Abutment 220 – 335
IMPLv Vhojovacia skrutka 110
RTR 73
Membrána 60