Cenník

PZS DENTAL CENTRUM DOBEŠ s r.o.
NARCISOVA 5, 821 01 BRATISLAVA
Ambulancia Dental centrum Dobeš s r.o.
Lekár MUDr. Dobeš Ján
16.4 2012 CENNÍKzdravotníckych výkonov
Kód Popis Cena €
1 Komplexné stomatologické vyšetrenie 30
2 Preventívna stomatologická prehliadka 15
3 Cielené stomatologické vyšetrenie 10
11 Akútne vyšetrenie 10
12 Nedodržaný termín 20
52 RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 8
A02 Injekčná anestézia 7
P40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie 120
N01 Pečatenie 10
N01s Otvorené pečatenie 20
N02 Pečatenie krčka S&P 7
N02s Impregnácia krčka 3
N03 Odstránenie zubného povlaku alebo kameňa 70
N03a Air flow 1 zuboradie 10
N03p Polishing 1 zuboradie 10
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 10
N12 Fluoridácia lakom 20
P01 Komplexné parodontologické vyšetrenie 25
P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 10
P07 Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice 10
P24 Zatvorená kyretáž koreňa (root planing) 15
P25 Dlahovanie 1 zub 40
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10
V44 Aplikácia lasera 10
V0l Jednoplôšková výplň zuba (AMG) 35
V02 Dvojplôšková výplň zuba (AMG) 45
V03 Trojplôšková výplň zuba (AMG) 55
V04 Úprava výplne 10
V0S Fotokompozit - jedna plôška 50
V06 Fotokompozit - dve plôšky 60
V07 Fotokompozit - tri plôšky 80
V08s Kompozitná rekonštrukcia korunky zuba 95
V09 WH - vnútorné bielenie 90
V11z Fazetovanie zuba Empress 130
V13a MTA pro root 30
V13s Trepanácia mliečneho zuba 15
V14 Dycal 8
V14d Ionoseal 8
V14f Tetric EvoFlow 7
V15 Výplň mliečneho zuba - Fuji 30
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 30
V20p Provizórna výplň 8
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 50
V32 Odstránenie VK 1kk (reendodoncia) 30
V41 Zaplnenie 1kk gutapercha 40
V41s Jednorázové endo 1kk 95
V42 Jednorázové endo 2kk 120
V42s Jednorázové endo 3kk 140
V42d Jednorázové endo 4kk 155
V43 Titanová nadstavba 65
V43z Čap - sklenené vlákna 75
E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 5
E0ls Extrakcia mliečneho radixu - komplikovaná 15
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 50
E65w Komplikovaná extrakcia 90
E22 Chirurgická extrakcia 130
E31 Dekapsulácia zuba 20
E40 Resekcia koreňového hrotu 110
E40w Resekcia koreňového hrotu distálne 120
E63 Chirurgická revízia rany 70
E64 Egalizácia alveolárneho výbežku 100
P08 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 90
P09 Vestibuloplastika 125
P23 Gingivektómia 30
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 15
C51 Primárna plastika orooantrálnej komunikácie 100
C52w Augmentácia - GTR 280
3009b Hemiextrakcia (odstránenie koreňa viackoreňového zuba) 80
3009 Sutúra malej rany ústnej sliznice v dĺžke do 3cm ako samostatný výkon 15
3005a Sutúra extrakčnej rany - približovací steh 20
3008 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku 0
11100 Anatomické odtlačky 50
11101 Silikónový kľúč 30
11102 Inlay koreňová 100
11103 Celokeramická korunka Zirkón 350
1110z Celokeramický medzičlen Zirkón 350
11104 Inlay keramická 183 .00
11105 Keramická fazeta 280
F63 Stiahnutie korunky 10
F64 Fixácia spadnutej korunky 17
11111 Nite White. 200
Nite White Doplnkové bielenie 33
11113 Swiss Master Light bielenie 300
11122 Dlaha proti bruxizmu 100
12099 Kovokeramický člen mostíka 205
12100 Celokeramicka korunka 280
12101 Kovokeramická korunka 205
12102 Dočasná korunka 20
12105 Korunka fazet .štand. živica 145
12109 Celokeramický člen mostíka 280
12112 Kovokeramická korunka s marginom 210
20201 Celková snímateľná náhrada 320
20202 Čiastočná snímateľná náhrada 470
20203 Skeletová náhrada 470
20204 Imediatna náhrada do štyroch zubov 150
20205 Imediatna náhrada nad 4 zuby 180
40112 Oprava zlomenej náhrady 40
41111 Spona trojramenná celoliata 50
GiDo Podporný strmeň Gilmor 100
Ceka Zásuvný spoj CEKA 170
IMPL Implantát 730
Abutment 220 – 335
IMPLv Vhojovacia skrutka 110
RTR 73
Membrána 60